EVS

Ethisch Verantwoord Sporten

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan een kwalitatief en waardevol sportaanbod voor zijn inwoners. Eén van de initiatieven om dit te garanderen is het project “Ethisch Verantwoord Sporten” dat door de overheid gelanceerd werd in 2009.

Om hier structuur aan te geven werkte de Vlaamse overheid een kader uit voor EVS (Ethisch Verantwoord Sporten), bestaande uit Thema's en richtsnoeren.
Een beknopte en duidelijke uitleg hierover kan je terugvinden in: Wat ging er vooraf.

De Vlaamse Karate Federatie wil hier actief aan meewerken en koos voor het thema solidariteit omdat dit thema het dichtst aanleunt bij de waarden die in karate van belang zijn: nederigheid, eerlijkheid, hoffelijkheid, zelfcontrole en moed.

Om solidariteit in onze federatie, bij onze clubs en bij onze leden onder de aandacht te brengen en te laten leven werkte de Vlaamse Karate Federatie 2 acties uit:

Het solidariteitscharter en de Karate Code.
Klik op de links in het menu om meer te weten te komen!

In het kader van de overheidsopdracht omtrent ethisch verantwoord sporten die het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES vzw) uitvoert, werd samen met de Universiteit Gent (team sportmanagement) een brochure rond ethisch sportmanagement ontwikkeld. De brochure “Ethiek: ook in jouw sportorganisatie” is een handleiding om sportorganisaties een houvast, inzichten en tips mee te geven met het oog op een ethischer sportbeleid. Hiermee wordt een bijdrage geleverd om van sport in het algemeen, en jeugdsport in het bijzonder, een positieve ervaring te maken waarbij iedereen zich optimaal kan ontplooien. Sportorganisaties kunnen de brochure gratis downloaden op de website van ICES vzw (via deze link).
In 2014 worden vormingen voorzien om op een interactieve manier de theorie en het actieplan onder de knie te krijgen.

Deze clubs ondertekenden de charter: