Wanneer u een wedstrijd organiseert, legt de overheid een aantal verplichtingen op inzake doping controle en doping preventie. Wat er juist van u wordt verwacht vindt u in bijgevoegd document: