Covid 19 - verstrenging maatregelen
De strijd tegen het COVID-virus is nog niet gestreden. Ieder van ons draagt daar zijn of haar eigen verantwoordelijkheid in ten opzichte van de maatschappij.
Als sportfederatie en zeker als een contactsportfederatie hebben wij ook een collectieve verantwoordelijkheid en moeten wij zowel onszelf, de karatewereld, als de maatschappij helpen mee beschermen tegen dit hardnekkige virus.

De maatregelen opgelegd door de nationale, regionale en lokale autoriteiten nauwkeurig volgen en respecteren is alvast één zaak. Daarnaast heeft Sport Vlaanderen ook regels opgelegd inzake sportbeoefening. Ook deze dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Een vertaling van deze regels naar de specifieke groep van vechtsporten vindt u onderaan dit artikel.
Echter, met de verontrustende trend in de cijfers van het aantal besmettingen is het noodzakelijk snel en proactief te reageren en moeten wij als toonaangevende vechtsportfederatie er alles aan doen om zowel onze karateka’s als de wereld rond hen te beschermen.
Daarvoor vragen en rekenen wij op uw hulp en medewerking om volgende bijkomende regels te respecteren :
 • Elke karateka traint in 1 club en NIET in verschillende clubs.  
  • Hiermee respecteren wij de bubbel van maximaal 50 personen waarbij sportcontacten <1,5m mogelijk zijn.
  • Trainen in verschillende clubs zou betekenen dat er een kruisbesmetting kan zijn tussen sportbubbels en dat is een risico dat we niet kunnen, mogen en willen nemen.
 • Elke training wordt er goed bijgehouden wie aanwezig was op de training teneinde een eventuele contactopsporing te vergemakkelijken.
 • Deelnemen aan karatetrainingen in een bubbel kan gecombineerd worden met andere collectieve sportactiviteiten maar enkel als die andere activiteiten de regel van meer dan 1,5m afstand tussen sporters respecteren.

Net zoals u hopen wij dat we snel terug naar een ‘normale’ manier van karatebeleving kunnen gaan, maar daarvoor net is het respecteren van deze regels juist zo belangrijk!
Deze regels zijn de minimale regels die we willen respecteren, opgesteld op datum van 26 juli 2020. Het spreekt voor zich dat wanneer overheden, nationaal, regionaal of lokaal, nog bijkomende regels opleggen, deze eveneens van toepassing zijn.  Het staat bovendien elke karateclub vrij om zelf ook nog supplementaire regels in te voeren indien de specifieke situatie dit wenselijk zou maken.
Bedankt voor uw begrip en uw medewerking,
 
Wat verandert er op 1 juli?

De meeste sportactiviteiten kunnen zonder onderscheid hervatten.

Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:

 • ze in georganiseerd verband plaatsvind
 • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden
 • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is
 • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaak

Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden zoals in de veiligheidsprotocollen beschreven wordt.

Voor meer info over het organiseren van evenementen en sportwedstrijden: klik hier

pecifieke richtlijnen voor vechtsporten en alle andere protocollen vindt u hier:

Draaiboek voor vechsportclubs tijdens fase 3 vanaf 8 juni!

Wat verandert er op 8 juni?

 • De meeste sportactiviteiten kunnen zonder onderscheid hervat worden, zowel outdoor als indoor
 • Trainingen en wedstrijden kunnen normaal hervat worden. Er is nog geen publiek toegelaten.
Dit alles is onderhevig aan enkele beperkende voorwaarden.

In onderstaand document vindt u alle richtlijnen voor een veilige opstart. U vindt er informatie over deze thema's:
 • Trainingen tot en met 12 jaar / ouder dan 12 jaar
 • Algemene aandachtspunten rond hygiëne en afstand
 • Algemene aandachtspunten voor de cluborganisatie
 • De accommodatie
 • Het volledige afsprakenkader voor fase 3
 • Risicoanalyse stijlen en oefenvormen
Bij vragen kan u steeds terecht bij de federatie!

Geniet van de trainingen en hou het gezond!

Veiligheid eerst

De fase 2 van de exitstrategie, die vanaf 18 mei van start gaat,

 • laat georganiseerde sportactiviteiten in de open lucht toe met maximaal 20 personen.

 • verplicht een sportbegeleider aanwezig, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen.

 • onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters

 • sessies met contact, sparringsessies, padstraining en dergelijke zijn niet mogelijk

De vechtsportfederaties roepen hun clubs die nu al zouden willen starten met buitenactiviteiten op om weloverwogen tewerk te gaan.

Lees het volledige afsprakenkader opgemaakt in samenwerking met de vechtsportfederaties waarin je duidelijk advies kunt lezen hoe je de heropstart kan aanpakken. In bijlage vind je de richtlijnen voor, tijdens en na de training.

Gedragscodes en richtlijnen per doelgroep
Onderstaand vinden jullie de verschillende gedragscodes en richtlijnen per doelgroep in pdf en afbeelding