Aansluiting clubs
Iedere karateclub die als lid wenst aan te sluiten bij VKF kan een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier moet correct en volledig ingevuld worden. Meer informatie hieromtrent is te vinden in het Reglement van Inwendige Orde.  
Wijziging clubbestuur
Elke wijziging betreffende het clubbestuur moet schriftelijk, getekend door de voorzitter en secretaris/penningmeester, meegedeeld worden aan het secretariaat van VKF.