Formulieren
De aangifte van een sportongeval dient binnen de 8 dagen ingediend te worden.
De aanvraag van reisbijstand gebeurt het best een tweetal weken op voorhand.