Verzekering VKF
De Vlaamse Karate Federatie (VKF) overkoepelt een talrijk aantal clubs. Deze kunnen sterk van elkaar verschillen om diverse redenen: het ledenaantal, feitelijke verening of vzw-structuur, de aanwezigheid van bezoldigd personeel, eigen of gehuurd clublokaal... Elke club heeft bijgevolg zijn eigen verzekeringsbehoeften. 

Onderstaande handleiding heeft als doel een overzicht te bieden van de verzekeringen die de VKF heeft afgesloten ten gunste van alle aangesloten clubs en leden.
Hierbij staat de ledenpolis centraal. De ledenpolis voldoet ruimschoots aan de minimumgarantievoorwaarden opgelegd door het Decreet op de Vlaamse sportfederaties en zijn uitvoeringsbesluiten. We omschrijven wat verzekerd is, maar nog belangrijker wat niet of niet automatisch verzekerd is. We bieden via de handleiding ook enkele verzekeringsopties aan om specifieke verzekeringsnoden in te vullen.