Vergoeding

De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding eventueel aangevuld met een vergoeding van reële vervoerskosten (rekening houdend met de wettelijk vastgestelde maxima). 

Hoe en Wanneer

  • Voor grote evenementen (bvb. kampioenschappen) worden collectieve forfaitaire onkostennota’s opgesteld waar elke vrijwilliger zijn kosten per handtekening moet bevestigen.
  • Voor periodiek vrijwilligerswerk worden trimestrieel forfaitaire onkostennota’s opgemaakt (zie bijlage) door de vrijwilliger zelf.
  • Reële kosten worden vergoed aan de hand van een kostennota met geldige bewijsstukken.