Federatie

De Vlaamse Karate Federatie, VKF, is een Vlaamse privaatrechtelijke organisatie dewelke op onbaatzuchtige en vrijwillige wijze karateclubs verenigt, erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. De VKF is een vleugel van de Belgische Karate Federatie vzw, BKF. Via BKF is de federatie aangesloten bij: European Karate Federation, World Karate Federation, Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC).

Organisatie

Beleid

Commissie

Provinciale comité's

Leerscholen

Binnen de werking van de Vlaamse Karate Federatie worden leerscholen erkend, op advies van een homologatiecommissie, zoals bepaald in het Reglement Inwendige Orde. Op heden zijn er zes leerscholen erkend door de VKF.

Het advies van de homologatiecommissie wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur die de erkenning bekrachtigt of het advies op een gemotiveerde wijze verwerpt. De VKF erkent enkel de graden die toegekend worden door de erkende leerscholen. 


Momenteel heeft de VKF 6 leerscholen: