Federatie

De Vlaamse Karate Federatie, VKF, is een Vlaamse privaatrechtelijke organisatie dewelke op onbaatzuchtige en vrijwillige wijze karateclubs verenigt, erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen.
De VKF is een vleugel van de Belgische Karate Federatie vzw, BKF. Via BKF is de federatie aangesloten bij: European Karate Federation, World Karate Federation, Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC).

Haar missie:
De Vlaamse Karate Federatie stelt zich tot doel alle karateclubs in Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad in één federatie te verenigen en de karatesport te verspreiden, aan te leren en te laten beoefenen op zowel provinciaal, Vlaams, nationaal als internationaal vlak.

De Vlaamse Karate Federatie wil dit realiseren door de omstandigheden te creëren en te optimaliseren die de beoefenaar toelaat om op een kwalitatieve manier (recreatief en competitief) te trainen en (inter)nationaal te kampen met respect voor elk type beoefenaar. 

De Vlaamse Karate Federatie streeft naar een kwalitatieve karatebeoefening en zal hiervoor alle clubs optimaal begeleiden en ondersteunen. 

Organisatie

Beleid

Commissie

Provinciale comité's

Leerscholen

Binnen de werking van de Vlaamse Karate Federatie worden leerscholen erkend, op advies van een homologatiecommissie, zoals bepaald in het Reglement Inwendige Orde. Op heden zijn er zes leerscholen erkend door de VKF.

Het advies van de homologatiecommissie wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur die de erkenning bekrachtigt of het advies op een gemotiveerde wijze verwerpt. De VKF erkent enkel de graden die toegekend worden door de erkende leerscholen. 


Momenteel heeft de VKF 6 leerscholen:

Overzicht clubs