Homologatiecommissie
De homologatiecommissie bestaat uit 6 leden aangeduid door de raad van bestuur VKF en heeft volgende bevoegdheden:
 
  • De commissie is belast met het evalueren van de organisatie en de karatekwaliteit van een  leerschool die een aanvraag indient tot erkenning als leerschool bij VKF.
  • De evaluatie gebeurt op vraag van de raad van bestuur VKF.
  • De commissie treedt op als college.
  • De commissie werkt  als adviesorgaan.
  • Eventuele kosten voor de werking van de homologatiecommissie worden gedragen door VKF
 
De homologatiecommissie onderzoekt en evalueert de toekenning van een erkenning als leerschool en adviseert de Raad van Bestuur.