Homologatiecommissie
De homologatiecommissie bestaat uit 6 leden aangeduid door de raad van bestuur VKF en heeft volgende bevoegdheden:
 
  • De commissie is belast met het evalueren van de organisatie en de karatekwaliteit van een  leerschool die een aanvraag indient tot erkenning als leerschool bij VKF.
  • De evaluatie gebeurt op vraag van de raad van bestuur VKF.
  • De commissie treedt op als college.
  • De commissie werkt  als adviesorgaan.
  • Eventuele kosten voor de werking van de homologatiecommissie worden gedragen door VKF
 
De homologatiecommissie onderzoekt en evalueert de toekenning van een erkenning als leerschool en adviseert de Raad van Bestuur.
 

Alphons Selij

Dirk De Mits

7e dan

Francois Demesmaeker

Jos Augustus

8e dan

Maurizio Contipelli

6e dan

Rudy Schuermans