Sportcommissie Ippon

De sportcommissie WKF is belast met het competitiegebeuren binnen VKF - Ippon.

Dit omvat:

  • Wedstrijdreglementen;

  • wedstrijdorganisatie;

  • arbitrage;

  • opstellen van de selectiecriteria voor deelname aan internationale Ippon-wedstrijden.

De commissie rapporteert op regelmatige en/of gepaste tijdstippen aan de Raad van Bestuur. 

Andy Willaert

Lid

5e dan

Hedwig De Clercq

Voorzitter

Jean-Pierre Meert

Lid