Sportcommissie Ippon

De sportcommissie WKF is belast met het competitiegebeuren binnen VKF - Ippon.

Dit omvat:

  • Wedstrijdreglementen;

  • wedstrijdorganisatie;

  • arbitrage;

  • opstellen van de selectiecriteria voor deelname aan internationale Ippon-wedstrijden.

De commissie rapporteert op regelmatige en/of gepaste tijdstippen aan de Raad van Bestuur.