Scheidsrechtercommissie WKF

De scheidsrechterscommissie VKF-WKF werd hervormd in het voorjaar van 2020.
Kris Vansteenwegen werd aangesteld als nieuwe voorzitter en kan bereikt worden via kris@vkf.be of 0470/20.71.10. Hij stelde een open brief op met tekst en uitleg rond de nieuwe werking.

De scheidsrechtercommissie WKF is belast met:

  • het uitbouwen van een kwalitatief scheidsrechterskorps;

  • het leveren van evenwichtig samengestelde scheidsrechters en timekeepers voor alle WKF-wedstrijden binnen de VKF;

  • het uitbouwen van een doorlopend leertraject voor scheidsrechters;
     
  • het afvaardigen en vertegenwoordigen van de VKF-WKF scheidsrechters in het buitenland. 


In de hervormde VKF WKF-scheidsrechterscommissie zullen de beleidsfuncties en de technische functies gescheiden worden waardoor de commissieleden zich kunnen inzetten op hun sterkste competenties. 

  • Het strategische beleid van de scheidsrechterscommissie wordt verzorgd door de 6 commissieleden: Johan Marguillier, Kevin Segers, Jean Stroobants, Ronny Van Saen, Kris Vansteenwegen en Danny Voordeckers. 
  • Het dagelijks bestuur is belast met de operationele en tactische beleidswerking van de commissie en bestaat uit Kris Vansteenwegen (voorzitter), Danny Voordeckers (ondervoorzitter) en Jean Stroobants (secretaris).
  • De technische directie staat in voor de uitvoering van de technische functies zoals opleidingen, promoties, uitbouwen avn het doorlopend leertraject, stages, enz. Deze functie zal waargenomen worden door Kris Vansteenwegen en Danny Voordeckers.  

Verslagen

De onderstaande verslagen (2018 - 2019) weerspiegelen de werking van de oude scheidsrechterscommissie. De kans bestaat dus dat ze niet langer relevant zijn.