Belgische Karate Federatie
BKF

De Belgische Karate Federatie heeft als doel de samenwerking op nationaal vlak te regelen tussen de samenstellende vzw's, namelijk de Vlaamse Karate Federatie vzw (VKF) en de Fédération Francophone de Karaté et Arts Martiaux Affinitaire (FFKAMA). BKF vertegenwoordigt zichzelf en haar samenstellende vzw's op internationaal vlak bij de internationale karate-organisaties die erkend zijn door het Internationaal Olympisch Comité. Tot slot draagt de BKF bij tot de ontwikkeling van de amateur karate beoefening op nationaal en internationaal vlak. 

Christophe Decamps (FFKama)

Ondervoorzitter

Francois Demesmaeker

Voorzitter

Hedwig De Clercq

Lid

Marc Nobels

Secretaris-generaal

Marcel Delsaux (FFKama)

Penningmeester

Muriel Vanderhaeghen (FFKama)

Lid

Olivier Mahauden (FFkama)

Lid

Rudy Schuermans

Lid