Missie van de Vlaamse Karate Federatie 

De Vlaamse Karate Federatie stelt zich tot doel alle karateclubs in Vlaanderen
en het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad in één federatie te verenigen en de
karatesport te verspreiden, aan te leren en te laten beoefenen op zowel
rovinciaal, Vlaams, nationaal als internationaal vlak.

De Vlaamse Karate Federatie wil dit realiseren door de omstandigheden te creëren
en te optimaliseren die de beoefenaar toelaat om op een kwalitatieve manier
(recreatief en competitief) te trainen en (inter)nationaal te kampen met respect
voor elk type beoefenaar. 

De Vlaamse Karate Federatie streeft naar een kwalitatieve karatebeoefening
en zal hiervoor alle clubs optimaal begeleiden en ondersteunen.