G-Karate

Integratiebeleid

De doelstelling van het integratiebeleid is het sportaanbod voor personen met een (fysieke, verstandelijke, visuele, auditieve en/of psychische) beperking te verruimen zodat elke sporter met een beperking kan kiezen waar en hoe hij/zij gaat sporten. In een op maat gevormde club of in een reguliere club met een G-werking, waarbij mensen met en zonder handicap sporten met en tegen elkaar (inclusief sporten) en het sporten van mensen met een handicap in een apart team of afdeling binnen de club, in een zogenaamde G-afdeling (exclusief sporten).

Clubondersteuning

Clubs die hun deuren openstellen voor sporters met een beperking kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de eigen federatie alsook op extra ondersteuning vanuit Parantee-Psylos vzw, met name voor informatie, knowhow en promotie.

Opleiding en bijscholing

Trainers met een VTS-diploma, maar met weinig tot geen ervaring met personen met een beperking, kunnen een aanvullende module volgen en leren welke aanpassingen nodig zijn om sporters met een beperking te begeleiden. De modules G-sport vind je steeds terug op de website van VTS.
Andere relevante opleidingen en bijscholingen m.b.t. G-sport vind je steeds terug op de website van Parantee-Psylos.
Scheidsrechters en officials, die geïnteresseerd zijn in een opleiding van een G-sporttak, kunnen steeds contact opnemen met Eric Bortels

Info & contact

Heb je nog vragen?
Wens je ook een G-sportafdeling op te starten binnen je club? 
Of heeft jouw club reeds een aantal leden met ee beperking en wil je dit verder uitbouwen?
Laat het ons weten! Wij helpen er graag aan mee!

VKF vzw: Anneleen Devlaminck 
Parantee-Psylos vzw