Digitalisering VKF

In juli zaten wij met een aantal clubs samen om te kijken hoe we de administratieve lasten van de clubs kunnen verminderen.
Uit deze zeer constructieve vergadering kwamen volgende prioriteiten naar boven:
  1. het bijhouden van aanwezigheden op clubtrainingen, stages, wedstrijden en andere.Ook eventuele verwerking nadien (statistieken, rapport toelating examens …)
  2. synchronisatie tussen de algemene ledenadministratie uit het huidige VKF ledenbestand met het clubbestand
Wij gingen op zoek  naar bedrijven die ons hierbij kunnen helpen.
Binnenkort zitten we met hen samen.

Dit wordt vlug vervolgd!