Nieuwe beleidsperiode 2021-2024

Nieuwe beleidsperiode 2021-2024
Binnenkort loopt de huidige beleidsperiode af. Dit wil zeggen dat de federatie in 2020 een nieuw beleidsplan moet indienen bij Sport Vlaanderen.
Een beleidsplan helpt de federatie om op een gestructureerde manier haar missie en visie te realiseren.

Ons doel bij het indienen is dat we een beleidsplan hebben dat wordt gedragen door al onze stakeholders.

De clubs zijn één van onze stakeholders. Daarom willen we jullie heel graag betrekken bij de opmaak van dit nieuw beleidsplan.
Een eerste start werd gemaakt op de Algemene Vergadering van de VKF. Er werd aan de aanwezige vertegenwoordigers van de clubs gevraagd om mee te helpen denken per thema.

Een tweede stap is onze clubs bevragen via een enquête. Deze enquête zullen de clubs in de loop van april/mei ontvangen.

Op de Raad van Bestuur van 13 april wordt een volledige beleidsplanning opgemaakt. Deze zullen jullie hier later kunnen terugvinden. 

Meer informatie