Wat is karate?

Karate betekent lege (Kara) hand (te), met andere woorden: het is een manier om zich te leren verdedigen zonder wapens. Vuisten, handen, ellebogen, knieën, voeten worden doeltreffend ingezet om zich te verdedigen.

Karate is echter meer dan een manier om zich te verdedigen: het is ook lichaams-cultuur. Hiermee wordt bedoeld dat de spieren gelijkmatig ontwikkeld worden, dat men een meer dan gemiddelde lenigheid heeft en een overeenkomstig reactie-vermogen ontwikkelt.

Pedagogen zijn het er ook over eens dat karate een uitstekend middel is om de persoonlijkheid te ontwikkelen zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht.