Wat is VKF?

De Vlaamse Karate Federatie vzw is een door BLOSO erkende en gesubsidieerde unisportfederatie.

Onze sportfederatie telt op dit ogenblik ongeveer 8000 leden verspreid over 212 clubs.

Van deze 8000 leden zijn er 950 personen die een zwarte gordel dragen.